Nieuws

Geef uw mening over de Hoogspanningskabelzone!

Beste buurtgenoten!

De wijkvereniging is in gesprek met de gemeente over het mogelijk ondergronds brengen van de hoogspanningskabels. De gemeente wil graag de input van de wijkbewoners over dit project.  Meer informatie over dit project vindt u op de website van gemeente Oegstgeest: Verkabelen - Gemeente Oegstgeest. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief over dit onderwerp. U kunt via info@bvhm.nl of via Groenewoud@oegstgeest.nl uw mening doorgeven op onderstaande vragen.

 1. Wat vindt u van de huidige, bovengrondse hoogspanningszone in Haaswijk/De Morsebel?
 2. Wat vindt u van het potentieel ondergronds brengen van deze kabels?
 3. Wat is uw indruk over hoe nu gebruik wordt gemaakt van de hoogspanningszone?
 4. Wat vindt u van de huidige inrichting van de hoogspanningszone?
 5. Uit de bewonersenquête van januari 2021 kwamen op hoofdlijnen de volgende gewenste ontwikkelingen voor het hoogspanningsgebied:
  1.  Natuurverbetering en recreatieve parkbeleving
  2. Kleinschalige horecavoorziening/uitgiftepunt
  3. Tiny forest/pluk/heemtuin (natuureducatie)
 6. Kunt u zich vinden in deze ontwikkelingen of ziet u andere kansen voor dit gebied?
 7. Hoe staat u tegenover potentiële woningbouw op enkele aangewezen plekken aan de randen van de hoogspanningszone?
 8. Bent u voldoende geïnformeerd over het project? Waar zou uw voorkeur naar uitgaan voor wat betreft informatievoorziening en betrokkenheid over het project?

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen

Onze sponsoren